CGIS CGIS CGIS CGIS CGIS
CGIS
CGIS Główna | O firmie / kontakt | Produkty | Forum | Referencje | Do pobrania | GIS | Galeria GIS
  

Geoxa Editor v2.0

     Jest to oprogramowanie umożliwiające nie tylko przeglądanie i wizualizowanie juz dostępnych danych ale również ich tworzenie oraz modyfikowanie (pliki w formacie shapefile (.shp)). Program w porównianiu do wersji Viewer posiada tez poszerzone możliwości jeśli chodzi o manipulacje danymi GIS.

Główne funkcje programu:

 • Funkcje wizualizacji danych:

  • jeden z najszybszych silników renderujących dane GIS
  • obsługa wektorowych plików shapefile (wszystkie warianty) (*.shp)
  • obsługa rastrowych plików TIFF / BigTIFF oraz geoTIFF / geoBigTIFF (wszystkie standardowe rodzaje kompresji) (*.tif)
  • obsługa rastrowych plików MrSID (*.sid)
  • obsługa GRID'owych plików ASCII GRID (*.asc)
  • obsługa GRID'owych plików TIFF / BigTIFF oraz geoTIFF / geoBigTIFF (wszystkie standardowe rodzaje kompresji) (*.tif)
  • obsługa WMS (Web Map Service) np. Geoportal
  • import danych wektorowych z serwerów WFS (Web Feature Service) z konwersją na format shapefile (shp) np. z Geoportal'u (Przykłady działania funkcji: Film1, Film2)
  • Narzędzie konwersji danych między formatami danych (KML,KMZ,GML,GPX,SHP,DGN,DXF,MIF/TAB)
  • Narzędzie importu danych z formatu SWDE (grafika oraz opis) do formatu shapefile (*.shp) oraz dBase (*.dbf) - moduł dodatkowy
  • obsługa przezroczystości w warstwach rastrowych
  • modyfikacja jasności, kontrastu, składowych koloru, przezroczystości dla warstw rastrowych
  • modyfikacja jasności, kontrastu, składowych koloru, przezroczystości dla warstw gridowych
  • nielimitowana ilość warstw
  • zapis i odczyt projektów o zdefiniowanej strukturze
  • wizualizacja ze względu na atrybuty oraz zawartość bazy danych, tworzenie klasyfikacji
  • tworzenia automatycznych przejść kolorów, wielkości, grubości
  • zaawansowane style linii, sygnatur, wypełnień
  • możliwość tworzenia własnych styli sygnatur, wypełnień, linii w oparciu o język XML
  • pełny antyaliasing (wygładzanie) widoku
  • eksport widoku do pliku TIFF o ustalonej skali oraz z zachowaniem georeferencji
  • pełne undo oraz redo dla parametrów widoku

 • Funkcje edycji geometrii:

  • tworzenie nowych warstw punktowych, liniowych, poligonowych
  • dodawanie nowego elementu do każdej warstwy (punkt, linia, wielokąt)
  • kasowanie dowolnego elementu warstwy
  • grupowe zaznaczanie, zmiany położenia, usuwanie obiektów, reskalowanie, zmiana kierunku, obracanie obiektów, odbicia lustrzane
  • pełne wieloetapowe undo oraz redo edycji
  • narzędzia rysujące:
   • punkt
   • punkt o dowolnych wprowadzonych współrzednych (np. z GPS)
   • linie lub dowolną krzywą
   • krzywa Beziera
   • okrąg
   • linie pod kątem 90 stopni
   • dowolny wielokąt zamknięty
   • dowolny wielokąt z krzywych Beziera
   • prostokąt
   • obrócony prostokąt
   • poligony z bokami pod kątem 90 stopni
   • koło
   • doklejanie poligonu do obiektów już istniejących
   • klonowanie istniejących obiektów
   • rozcinanie obiektów liniowych inną linią
   • tworzenie dziur
  • narzędzie do przesuwania zaznaczonych obiektów w warstwie o ustalony wektor przesunięcia
  • narzędzie do obracania zaznaczonych obiektów w warstwie o ustalony kąt oraz punkt obrotu
  • narzędzie do zamiany wspołrzędnych x y dla całej warstwy jak i zaznaczonch obiektów
  • interaktywne dociąganie (snappowanie) do dowolnych elementów tej samej lub innych warstw (możliwe jest nawet ustalenie jakiego typu elementy mają podlegać tej operacji - vertex czy node)
  • interaktywne dociąganie (snappowanie) do przecięć obiektów pomiędzy warstwami
  • usuwanie, dodawanie oraz zmiana położenia poszczególnych vertexów (punktów) tworzących dany element
  • dowolna zmiana skali, szerokości, długości oraz wysokości istniejącego elementu

 • Funkcje edycji bazy danych:
  • dodawanie, usuwanie, zmiana nazwy kolumn
  • edycja atrybutów każdego z elementów (rekordów)
  • narzędzie to szybkiej modyfikacji bazy danych (na przykład etykietowania)
  • obliczanie obwodu, długości, centroidu (środka), powierzchni, granic wraz z wpisaniem tych wartości do bazy danych

 • Funkcje bazy danych:

  • aliasy nazw kolumn w bazie danych
  • dołączanie zewnętrznych baz danych do warstw (tzw. linking) - DBF, TXT, CSV, zródła ODBC (np. MS Access, Oracle, MS SQL, PostgreSQL, etc)
  • narzędzie to szybkiej modyfikacji bazy danych (na przykład etykietowania)
  • obliczanie obwodu, długości, centroidu (środka), powierzchni, granic wraz z wpisaniem tych wartości do bazy danych
  • wyświetlanie tylko rekordów dla zaznaczonych obiektów (filtr)
  • narzędzie do scalania kolumn
  • narzędzie do zamiany kolumn tekstowych na numeryczne
  • narzędzie do podziału zawartości kolumn

 • Funkcje selekcji / zaznaczania:
  • zaznaczenie obiektów w oparciu o punkt, poligon, linie, okrąg
  • zaznaczanie całości, odznaczanie, inwersja zaznaczenia
  • zaawansowane graficzne wyszukiwanie w bazie danych oparte na mechanizmie SQL
  • eksport wyników zapytania SQL do nowego pliku shapefile
  • operacje logiczne podczas zaznaczaniu obiektów

 • Funkcje tworzenia podpisów/etykiet:
  • automatyczne tworzenie podpisów z zaawansowanym ustaleniem kryteriów
  • tworzenie etykiet wielokolumnowych (np. mapa leśna)
  • tworzenie podpisów w oparciu o SQL
  • wybór stylu graficznego podpisów (czcionka, kolor, efekt typu halo)
  • interaktywna edycja położenia
  • interaktywne dodawanie oraz usuwanie
  • konwersja etykiet do warstwy wektorowej (np. na potrzeby systemów CAD)

 • Drukowanie:

  • w pełni graficzne budowanie wyglądu wydruku (WYSWIG)
  • dostępne elementy na wydruku (nielimitowana ilość):
   • legenda
   • mapa
   • pole tekstowe
   • linia
   • okrąg / elipsa
   • prostokąt
   • podziałka
   • skala
   • obrazek / plik graficzny
  • grupowanie elementów
  • niezależne właściwości graficzne dla każdego z elementów
  • eksport wydruku do pliku TIFF
  • zachowywanie parametrów wydruku w pliku/projekcie


 • Inne funkcje:

  • moduł transformacji warstw pomiędzy odwzorowaniami kartograficznymi oraz geograficznymi (pełne wsparcie układów używanych w Polsce) dla warstw wektorowych, rastrowych oraz gridowych
  • moduł importu danych tekstowych do pliku shapefile (np. z GPS)
  • moduł importu danych punktowych z bazy danych do pliku shapefile
  • moduł edytora zbudowany na bardzo szybkim i zoptymalizowanym silniku
  • bardzo szybki i elastyczny moduł geokodowania adresów
  • system wtyczek importu, eksportu oraz przetwarzania
  • pomiar powierzchni oraz odległości
  • proste funkcje statystyczne na zaznaczonych obiektach
  • nadawanie georeferencji / rektyfikacja rastrów
  • resamplowania (zmiana roździelczości) rastrów
  • generowanie siatek prostokątnych
  • sortowanie geometri atrybutem
  • tworzenie okregów wogół punktów

Cennik oprogramowania
Pobierz wersje demo Historia zmian programu
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package (x86) - do pobrania i zainstalowania w przypadku występowania błędu 14001
Pobierz podręcznik
Poprzednia wersja programu

Kopie ekranu (v.2.0):

geoxa editor 2.0
Główne okno programu wraz z włączoną edycja vertexów dla linii

geoxa editor 2.0
Ustawianie parametrów snapowania (dociągania)

geoxa editor 2.0
Narzędzie szybkiej edycji bazy danych

geoxa editor 2.0
Operacje na grupie zaznaczonych obiektów

geoxa editor 2.0
Tworzenie nowego obiektu poligonowego

geoxa editor 2.0
Edycja struktury bazy danych dla warstwy

geoxa editor 2.0
Narzędzie dodawania do bazy danych automatycznych (centroida, powierzchnia, etc)

geoxa editor 2.0
Tworzenie nowej warstwy shapefile

geoxa editor 2.0
Zaawansowany moduł wydruku z edytorem WYSWIG
(c) 2002-2018 Creative GIS Solutions
spis treści
design by www.web-kernel.net
Wszelkie nazwy oraz znaki handlowe użyte na tej stronie należą do ich właścicieli i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych
Valid HTML 4.01!