CGIS CGIS CGIS CGIS CGIS
CGIS
CGIS Główna | O firmie / kontakt | Produkty | Forum | Referencje | Do pobrania | GIS | Galeria GIS
  

O firmie Geoxa Editor

Geoxa MapServer Geoxa MPZP

Geoxa Viewer

Cennik licencji

Geoxa MapServer - historia zmian:

Geoxa MapServer 2.0.0.7498 (21.02.2017)

 • [Poprawka] Usprawnienia działania pod Windows 10
 • [Nowa opcja] Zapamiętanie ustawień wyświetlania wszystkich rekordów w tabeli SQL
 • Usprawnienia etykietowania
 • Niepoprawne działanie linkowania danych w relacji 1 do 1
 • Potencjalne problemy z konwersja kolumny tekstowej na numeryczną w pewnych przypadkach (w zależności od rodzaju użytego separatora części dziesiętnej)
 • Niepoprawne działanie przezroczystości (usuwanie koloru) dla pewnych rodzajów TIFF
 • Aktualizacje bibliotek
 • Dodanie obsługi wariantu TIFF generowanego przez ArcGIS
 • Możliwość zmiany wielkości okna informacji o projekcie
 • Brak ścieżki/pliku wskazywanego przez autostart projektu powoduje wyświetlenie odpowiedniego komunikatu o błędzie
 • Pamiętanie ostatniego katalogu otwieranego projektu w oknie wyboru pliku
 • Brak pamiętania ostatniego katalogu eksportu pliku graficznego w oknie wydruku mapy
 • Wychodzenie listy warstw poza accordion na IE
 • Niepoprawne generowanie obrazków w formacie JPEG dla WMS

Geoxa MapServer 2.0.0.6268 (29.11.2012)
 • [Poprawka] Brak możliwości umieszczenia grupy łączącej w grupie katalogowej
 • [Poprawka] Brak wczytywania projektów z grupą łączącą w grupie katalogowej

Geoxa MapServer 2.0.0.6254 (20.11.2012)
 • [Poprawka] Brak generowania opisów dla klasyfikacji warstw punktowych w pewnych przypadkach
 • [Poprawka] Zbyt bliskie położenie opisów klasyfikacji dla warstwy punktowej w pewnych przypadkach
 • [Poprawka] Poprawki na PHP 5.4.x [serwer]

Geoxa MapServer 2.0.0.6239 (08.11.2012)
 • [Poprawka] Brak etykietowania wielokolumnowego dla warstw punktowych
 • [Poprawka] Aktualizacja serwerów WMS o Geoportal2

Geoxa MapServer 2.0.0.6233 (31.10.2012)
 • [Poprawka] Brak wyświetlania warstw znajdujących się w grupie katalogowej w oknie definiowania profili
 • [Poprawka] Brak zapisywania profili mapowych do config.xml dla warstw znajdujących się w grupie katalogowej
 • [Poprawka] Brak usuwania koloru rastra w wygenerowanym projekcie
 • [Nowa opcja] Logowanie ilości przetworzonych tiles
 • [Poprawka] Niepoprawne działanie paska postępu w przypadku projektów z katalogami
 • [Poprawka] Niepoprawna obsługa klawiatury numerycznej w niektórych oknach
 • [Poprawka] Zapis do images.dat bez pliku pośredniego (przyśpieszenie generowania projektu)
 • [Poprawka] Przyśpieszenie generowania bardzo dużych projektów (kilkukrotne przyśpieszenie)
 • [Poprawka] Problem z generowaniem bardzo dużych obiętościowych projektów

Geoxa MapServer 2.0.0.6185 (18.09.2012)
 • [Poprawka] Zawieszanie programu w wersji 64bit w przypadku wybrania SQLite 2.x | SQLite 2.x zostało usunięte z programu

Geoxa MapServer 2.0.0.6183 (17.09.2012)
 • [Poprawka] Błąd podczas generowania projektu do bazy danych SQLite 2.x

Geoxa MapServer 2.0.0.6170 (31.08.2012)
 • [Poprawka] Brak ukrywania paska postępu po wczytaniu pliku projektu

Geoxa MapServer 2.0.0.6168 (30.08.2012)
 • [Poprawka] Ignorowanie nazwy opisu warstwy z etykietami
 • [Poprawka] Brak zapisu TRANSPARENT=TRUE dla warstw WMS (brak przezroczystości warstw)
 • [Nowa opcja] Obsługa urządzeń dotykowych [serwer]
 • [Poprawka] Zawieszanie się podczas generowania projektu, który zawiera jedynie warstwy rastrow
 • [Poprawka] Niepoprawne generowanie pliku config.xml, gdy w projekcie znajduje się warstwa WMS z przezroczystością
 • [Nowa opcja] Obsluga histori przeglądania [serwer]
 • [Poprawka] Przyspieszenie analizowania odpowiedzi z serwera WMS w przypadku dużej ilości odwzorowań
 • [Nowa opcja] Wsparcie dla WMS v1.3.0
 • [Nowa opcja] Aktualizacja serwerów WMS
 • [Nowa opcja] Obsługa grup typu katalog
 • [Nowa opcja] Nowa wersja interfejsu www typu accordion [serwer]
 • [Nowa opcja] Zmiany w wygladzie tabelki wyszukiwania [serwer]
 • [Nowa opcja] Możliwość autodpasowywania szerokości panelu warstw [serwer]
 • [Nowa opcja] Wysyłanie raportów o błędach w przypadku dostępu do internetu za pomocą proxy
 • [Nowa opcja] Dodana obsługa metadata dla WMS [server]
 • [Nowa opcja] Możliwość powiększania okna linkowania danych CSV
 • [Nowa opcja] Obsługa formatu GRID Tiff
 • [Nowa opcja] Możliwość usawienia wielkości czcionki dla nazw warsw oraz opisów klasyfikacji w panelu warstwy
 • [Nowa opcja] Modyfikacje interfejsu zakresów klasyfikacji numerycznej
 • [Nowa opcja] Możliwość ręcznego wymuszenia zakresu klasyfikacji numerycznej
 • [Nowa opcja] Obsługa identyfikacji warstwy typu GRID [serwer]
 • [Nowa opcja] Obsługa identyfikacji warstwy typu GRID
 • [Nowa opcja] Zapamiętywanie wielkości okna projektu MapServera
 • [Nowa opcja] Obsługa druku do PDF [serwer]
 • [Nowa opcja] Obsługa druku do PDF
 • [Nowa opcja] Możliwość skalowania okna profili mapowych
 • [Nowa opcja] Nowy wygląd podziałki
 • [Nowa opcja] Możliwość generowania map z wygładzaniem krawędzi
 • [Nowa opcja] Ustawianie ilości kolorów dla mapy
 • [Poprawka] Kopiowanie profili
 • [Nowa opcja] Obsługa Google Analytics
 • [Nowa opcja] Obsługa panela startowego
 • [Poprawka] Problem z zapisem niezaleznych etykiet dla grupy łączącej

Geoxa MapServer 2.0.0.5834 (10.01.2012)
 • [Poprawka] Brak możliwości zaznaczenie etykiet wielokolumnowych
 • [Poprawka] Brak możliwości linkowania zewnetrznej bazy danych dla wersji DEMO
 • [Nowa opcja] narzędzie włączania i wyłączania wszystkich klasyfikacji dla warstwy]

Geoxa MapServer 2.0.0.5772 (29.11.2011)
 • [Nowa opcja] Obsługa nowych interfejsów (skórek)
 • [Poprawka] Brak dealokowania pamięci podczas nieudanej próby wczytania warstwy
 • [Poprawka] Brak ustawiania wybranego kodowania znaków dla linkowanej tabeli
 • [Poprawka] Włączenie możliwości autoukrywanie panela warstw
 • [Poprawka] Brak nowoczesnego wyglądu komponentów interfejsu użytkownika w wersjach x64
 • [Poprawka] Zawieszanie się programu podczas startu przy pewnym układzie okien warstwy oraz minimapy
 • [Nowa opcja] Ulepszenie logowania błędów bazy danych podczas generowania projektu mapowego
 • [Poprawka] Niepoprawne działanie multiidentyfikacji na warstwach liniowych oraz punktowych [serwer]
 • [Poprawka] Niepoprawne generowanie linków do mapy [serwer]]

Geoxa MapServer 2.0.0.5695 (03.11.2011)
 • [Nowa opcja] Reskalowanie okna zapytań SQL
 • [Poprawka] Błąd w odczycie pliku shapefile (plik dbf) w pewnych przypadkach
 • [Nowa opcja] Obsługa dwukolorowych tiff z palettą kolorów w trybie tiled
 • [Nowa opcja] Obsługa dwukolorowych tiff z palettą kolorów w trybie striped
 • [Nowa opcja] Brak obsługi plików TFW, które posiadają przecinek jako znak oddzielający części dziesiętne
 • [Poprawka] WMS z serwera Wrota Mazowsza zamyka program w pewnych przypadkach
 • [Poprawka] Brak możliwości zmiany etykiet z trybu dynamicznego na statyczny
 • [Poprawka] Brak możliwości zmiany etykiet z trybu statycznego na dynamiczny
 • [Poprawka] Aktualizacja bibliotek systemowych Microsoft
 • [Poprawka] Kilkusetkrotne przyśpieszenie generowania wartości unikalnych dla klasyfikacji
 • [Poprawka] Ignorowanie ustawień kodowania znaków warstwy dla klasyfikacji
 • [Poprawka] Ignorowanie zasięgu widoczności w skali dla etykiet dynamicznych
 • [Poprawka] Niepoprawne operacja selekcji na polygonie w pewnych przypadkach
 • [Nowa opcja] Wybór niezależnych jednostek obliczanej powierzchni oraz odległości
 • [Poprawka] Zbyt duże zużycie pamięci RAM dla warstw WMS
 • [Nowa opcja] Pomiary powierzchni w hektarach oraz arach
 • [Poprawka] Błąd skalowania listy warstw [serwer]
 • [Nowa opcja] Przycisk do wyszukiwania [serwer]
 • [Nowa opcja] tryb multiident [serwer]
 • [Poprawka]Losowe zawieszania programu na oknie klasyfikacji warstwy
 • [Poprawka]Niepoprawne wyświetlanie okna automatycznej aktualizacji programu w pewnych przypadkach
 • [Nowa opcja] Wykrywanie niepoprawnych współrzędnych w plikach shapefile
 • [Nowa opcja] Zmiany w układzie menu aplikacji (dodanie submenu dla selekcji oraz skalowania)]

Geoxa MapServer 2.0.0.5488 (16.06.2011)
 • [Poprawka] Problem z profilami mapowymi w pewnych przypadkach [serwer]
 • [Poprawka] Niepoprawne generowanie linków do aktualnej mapy w pewnych przypadkach [serwer]
 • [Nowa opcja] Wybór niezależnych jednostek obliczanej powierzchni oraz odległości
 • [Poprawka] Zbyt duże zużycie pamięci RAM dla warstw WMS oraz WFS
 • [Nowa opcja] Pomiary powierzchni w hektarach oraz arach
 • [Poprawka] Brak dynamicznych etykiet dla warstw typu multipoint
 • [Poprawka] Wysyłanie podwójnych raportów o błędach
 • [Poprawka] Brak wyłączania etykiet jeśli wyłączane są jakies klasy obiektów
 • [Poprawka] Pływanie etykiet dynamicznych w zależności od wyboru położenia etykiety
 • [Poprawka] Niepoprawne operacja selekcji na polygonie w pewnych przypadkach]

Geoxa MapServer 2.0.0.5408 (20.04.2011)
 • [Poprawka] Potencjalne problemy z obsługą BigTIFF w pewnych przypadkach
 • [Poprawka] Problemy z TIFF o wielkości > 2GB w pewnych przypadkach
 • [Poprawka] Ignorowanie ustawień widoczności kolumny w oknie szybkiej edycji rekordu bazy danych
 • [Poprawka] Brak możliwości przesuwania etykiet jeśli jest ich zaznaczonych więcej niż 1
 • [Poprawka] Niepoprawne zasięgi etykiet podczas ich edycji]

[Geoxa MapServer 2.0.0.5370 (06.04.2011)
 • [Poprawka] Błąd podczas zapisu do PNG (rasteryzacja) w pewnych przypadkach
 • [Nowa opcja] Jednopoziomowe grupowanie warstw [serwer]
 • [Poprawka] Identyfikacja obiektów w przypadku błędów topologii [serwer]
 • [Poprawka] Przyśpieszenie generowania projektu (tylko wersja pełna) do killkudziesięciu razy
 • [Poprawka] Zmniejszenie obiejtości generowanych plików w pewnych przypadkach (tylko wersja pełna)
 • [Poprawka] Błąd z warstwami typu group w profilach
 • [Poprawka] Brak skalowania listy warstw przy przelaczaniu ukrytego panela warstw
 • [Poprawka] Problem z profilami mapowymi w pewnych przypadkach
 • [Poprawka] Niepoprawne generowanie linków do aktualnej mapy w pewnych przypadkach
 • [Poprawka] Poprawki w oknie informacji o programie
 • [Poprawka] Poprawka zabezpieczająca okno włąściwości warstwy
 • [Poprawka] Zmiana widocznosci nazw kolumn w tabeli
 • [Poprawka] Ulepszenie informacji o warstwach typu shapefile
 • [Nowa opcja] Aktualizacja serwerów WMS
 • [Poprawka] Niepoprawne kodowanie znaków w plikach xls (eksport z tabeli warstwy)
 • [Nowa opcja] Ulepszenie odczytu uszkodzonych plików shapefile
 • [Poprawka] Błąd podczas wczytywania podglądu pliku tekstowego (linkowanie danych)
 • [Poprawka] Dodanie kursora oczekiwania podczas dodawania i usuwania warstw
 • [Poprawka] Poprawki tłumaczenie interfejsu
 • [Poprawka] Ulepszenie instalatora
 • [Poprawka] Ulepszenie autoaktualizacji pod Windows 7
 • [Nowa opcja] Zakończenie wsparcia dla systemu Windows 2000
 • [Nowa opcja] Ulepszenie pracy na Windows 7
 • [Poprawka] Usprawieniena wyglądu okna autoaktualizacji
 • [Nowa opcja] Informowaniu o braku praw dostępu do pobranego pliku autoaktualizacji (Vista/W7)
 • [Nowa opcja] Informowaniu o braku uprawnień do uruchomienia pobranego pliku autoaktualizacji (Vista/W7)
 • [Poprawka] Zmiana zapisu miejsca geoxa.ini - teraz jest to %APPDATA%/CGIS/nazwa_geoxy/config/config.ini
 • [Poprawka] Usprawnienie działania WMS
 • [Poprawka] Poprawiono błąd zapisu serwerów WMS użytkownika na niektórych instalacjach Windows Vista / 7
 • [Poprawka] Rozszerzenie domyślnego zakresu wielkości czcionek etykiet
 • [Poprawka] Zmiana domyślnego ustawienia etykietowania
 • [Poprawka] Poprawka na uruchamiania wersji x64
 • [Poprawka] Poprawki okna "Idź do współrzędnych"
 • [Nowa opcja] Drzewiaste warsty WMS
 • [Poprawka] Poprawna obsługa serwerów Wrota Mazowsza
 • [Nowa opcja] Włączenie reskalowania okna właściwości warstwy
 • [Poprawka] Wysyłanie raportu o błędach w Windows 7
 • [Poprawka] Brak wysyłania rządania GetMap do serwera w przypadku, gdy nie są wybrane żadne warstwy
 • [Poprawka] Zawieszanie programu na liście predefiniowanych przejść kolorów klasyfikacji wersji 32bit
 • [Poprawka] Brak odświeżania podglądu sygnatury punktowej po zmianie jej parametrów
 • [Poprawka] Niepoprawne wyświetlanie dostępnych rodzajów stylii sygnatur punktowych, liniowych oraz wypełnień
 • [Poprawka] Poprawki okna właściwości warstwy rastrowej
 • [Poprawka] Potencjalne zabezpieczenia paneli warstw]

Geoxa Viewer 2.0.0.5298 (12.03.2011)
 • [Poprawka] Poprawka instalatora aktualizacji
 • [Nowa opcja] Dodano obsługę serwerów WMS używających protokołu HTTPS]

Geoxa Viewer 2.0.0.5275 (07.03.2011)
 • [Poprawka] Potencjalne zawieszanie programu podczas dodawania niektórych serwerów wms]

Geoxa MapServer 2.0.0.5141 (14.01.2011)
 • [Poprawka] Ulepszenie wykrywania dziur w plikach shapefile
 • [Poprawka] Błąd identyfikacji przy włączonych aliasach nazw kolumn [serwer]

Geoxa MapServer 2.0.0.5138 (12.01.2011)
 • [Poprawka] Ignorowanie koloru tła etykiety w projekcie
 • [Poprawka] Problem z zapisem etykiet do projektu jeśli w nazwie kolumny są polskie znaki
 • [Poprawka] Brak wczytywania kolorów zaznaczenia z pliku projektów (gprx)

Geoxa MapServer 2.0.0.5133 (11.01.2011)
 • [Poprawka] Sortowanie pól w identyfikacji [serwer]
 • [Nowa opcja] Obsługa multiImagesDat [serwer]
 • [Poprawka] Wczytywanie projektów
 • [Poprawka] Brak automatycznego włączania widoczności warstwy w wybranym profilu w pewnych przypadkach
 • [Nowa opcja] Reskalowania okna wtyczki MapServer
 • [Nowa opcja] Ulepszenie informacji o warstwach typu shapefile
 • [Poprawka] Poprawka zabezpieczająca okno włąściwości warstwy
 • [Inne] Aktualizacje wewnętrzne
 • [Poprawka] Brak poprawnego przeliczania wspołrzędnych z UK2000 na WGS84

Geoxa MapServer 2.0.0.5108 (31.12.2010)
 • [Poprawka] Brak przycisku ustawiania kolorów ramki dla wyszukanych obiektów
 • [Poprawka] Zawieszanie się programu podczas generowania miniatury dla grup złożonych z warstw TIFF

Geoxa MapServer 2.0.0.5103 (28.12.2010)
 • [Poprawka] Blokowanie dostępu do pliku CVS w oknie jego dołączania
 • [Poprawka] Błąd powodujący brak możliwości włączenia wyszukiwania tekstowego dla warstwy
 • [Poprawka] Brak możliwosci wyłączenia widoczności warstwy w profilu mapowym
 • [Poprawka] Problem z niektórymi plikami shapefile o typie PointZ
 • [Nowa opcja] Narzędzie naprawiania shapefile, gdy ilość rekordów dbf różni się od ilości rekordów shp
 • [Nowa opcja] Możliwość odświeżania linkowanych danych bez potrzeby ich powtórnego linkowania
 • [Poprawka] Usprawnienia interfejsu użytkownika
 • [Poprawka] Brak pogrubiania zaznaczonych obiektów liniowych
 • [Nowa opcja] Przycisk odświeżania dołączonych danych w oknie tabeli warstwy
 • [Poprawka] Usunięcie problemów z oknem identyfikacji obiektów

Geoxa MapServer 2.0.0.5067 (03.12.2010)
 • poprawiono błąd powodujący brak możliwości włączenia wyszukiwania dla warstwy

Geoxa MapServer 2.0.0.5056 (25.11.2010)
 • poprawiono błąd powodujący ignorowanie niektórych czcionek w etykietach
 • dodano obsługę liter będących poza polskim alfabetem
 • dodano możliwość ustawiania przezroczystości styli liniowych ("proste" style)
 • dodano eksperymentalny tryb pełnoekranowy
 • dodano nowe sygnatury punktowe
 • zmiana wyglądu podpowiedzi dla obiektów warstwy
 • zmiany wewnętrzne
 • dodano mozliwosc identyfikacji przez klikniecie w poi (do tej pory byl tylko autoident) [serwer]
 • legendy przesuniete pod nazwę warstwy [serwer]
 • obsluga warstw poi we flat [serwer]
 • dodany znacznik activeLayerId dla poszczegolnych map [serwer]
 • dodana prawidlowa obsluga zoom z rolki [serwer]
 • poprawiona autoientyikacja w poi tak aby nie identyfikowa ponownie tego samego obiektu [serwer]

Geoxa MapServer 2.0.0.5017 (08.11.2010)
 • dodano ostrzeżenie o kasowaniu warstwy z głównego okna

Geoxa MapServer 2.0.0.4997 (29.10.2010)
 • ulepszono współpracę z serwerami WMS, które w nazwach warstw posiadają polskie znaki (np. Geoportal BDOT)
 • brak generowania projektu jeśli w nazwie projektu są polskie litery
 • dodano nowe sygnatury punktowe
 • ładowany projekt (GEOXA_AUTOLOAD_PROJECT_FILE) może być teraz ścieżką względną lub bezwględną
 • aktualizacja wewnętrznej biblioteki GUI
 • usprawnienie selekcji w tabeli klasyfikacji
 • dodano narzędzie do ustawiania koorynatów oraz kąta etykiety w oparciu o wartość w bazie danych
 • poprawki opisów GUI
 • poprawki na zapętlanie się programu podczas odrysowywania warstw wektorowych w pewnych przypadkach
 • poprawiono GUI metadanych
 • usprawniono obsługę pamięci dla warstw typu shapefile
 • poprawiono GUI warstw WMS
 • wyświetalnie infomacji na temat zewnętrznych piramid rastrowych
 • zmiany w parsowaniu XML z GetCapabilities (usprawnienie obsługi WMS)
 • poprawiono problem z etykietowaniem wielokolumnowym warstw poligonowych
 • poprawiono błąd powodujący ignorowanie polecenia stworzenia etykiet wielokolumnowych w warstwie, która posiadała już etykiety
 • usunięto sygnalizowanie błędu w przypadku zapytań SQL do kolumn posiadających cyfrę w nazwie
 • usunięto niepoprawne działanie polecenia LIKE w zapytaniach SQL
 • usunięto zamienione funkcje AND z OR w module zapytań SQL
 • usunięto ignorowanie operacji na rastrach w przypadku pracy z piramidami
 • dodano obsługę formatu Surfer ASCII GRID
 • poprawiono błąd w tworzeniu klasyfikacji dla warstw GRID
 • usunięto zawieszanie programu w przypadku próby stworzenia minimapy z warstwy GRID z klasyfikacją
 • poprawki do sygnatur punktowych
 • usunięto zawieszanie programu podczas linkowania zewnęrznych danych w pewnych przypadkach
 • poprawki na wczytywanie profilu druku podczas ładowanie projektu z linii komend
 • poprawki na okno tekstowego edytora stylii linii oraz sygnatur punktowych
 • ulepszenie obsługi niektórych serwerów WMS (np. GDIOŚ)
 • usunięto problem zapisem do projektu niektórych serwerów wms
 • obsługa piramid rastrowych wbudowanych w pliki TIFF
 • obsługa piramid rastrowych w plikach .ovr (TIFF)
 • narzędzie generowania piramid rastrowych dla warstw TIFF
 • włączenie testowej wersji modułu druku
 • ulepszenie obsługi niektórych serwerów WMS
 • kolumna wyświetlająca zakresy skal, w których warstwa WMS jest pokazywana (protokół w wersji 1.3.0)
 • dodane serwery WMS przez użytkownika są przechowywane w odrębnym pliku (brak usuwania podczas aktualizacji)
 • aktualizacja serwerów WMS
 • ignorowanie znaków & w adresie serwera WMS
 • aktualizacja podręcznika użytkownika
 • zamiana składowych koloru dla TIFF z paletą kolorów
 • wyświetlanie komunikatów o błędach dla operacji GetMap WMS
 • wyświetlanie adresu WMS we właściwościach warstwy
 • możliwość dodawania własnych parametrów dla WMS
 • spowolnienie odrysowywania wraz z powiekszeniem dla linii/obrysów poligonów o zaawansowanym stylu
 • zawieszanie programu na rysowaniu linii zaawansowanych
 • ulepszono obsługę błędów alokacji pamięci podczas wczytywania warstw shp
 • usprawiono obsługę błędów podczas wczytywania warstw z pliku projektu
 • dodano wyświetlanie dodatkowych parametrów (obwód, powierzchnia, długość, kąt) do narzędzi pomiarów
 • nowe style wypełnień
 • nowe style liniowe
 • nowe serwery WMS
 • wiecej informacji na temat warstwy TIFF
 • aktualizacja podręczników

Geoxa MapServer 2.0.0.4543/4544 (06.05.2010)
 • zapis zakresu mapy w WGS84 (wymagane przez WMS) do pliku config.xml [geoxa]
 • możliwość automatycznego generowania nazw warstw kompatybilnych z WMS w pliku config.xml [geoxa]
 • zawieszanie programu podczas próby dodania serwera WMS, który nim nie jest [geoxa]
 • automatyczne ustawianie nowo dodanego serwera WMS jako wybór na liście serwerów [geoxa]
 • zmiany w oprogramowaniu [serwer]
 • aktualizacja podręcznika

Geoxa MapServer 2.0.0.4527/4528 (28.04.2010)
 • zawieszenie w przypadku uszkodzonych georeferencji w pliku *.tfw
 • niepoprawna obsługa TIFF posiadających zaszyte piramidy
 • aktualizacja podręcznika

Geoxa MapServer 2.0.0.4516/4517 (22.04.2010)
 • zamiana split na explode [serwer]
 • test na wystepowanie PHP [serwer]
 • zapis rodzaju agenta dla warstw WMS [geoxa]
 • zawieszanie programu podczas etykietowania warstwy punktowej z klasyfikacją [geoxa]
 • losowe zawieszanie się podczas etykietowania warstwy punktowej [geoxa]
 • potencjalne problemy podczas etykietowania niektórych typów warstwy punktowej [geoxa]
 • niepoprawne działanie narzędzia geokodowania w przypadku danych używających kodowania znaków innego niż win1250 [geoxa]
 • brak wyświetlania polskich znaków w etykietach w przypadku danych używających kodowania znaków innego niż win1250 [geoxa]

Geoxa MapServer 2.0.0.4486/4487 (08.03.2010)
 • poprawiono problem z ustawieniami profili mapowych w pliku konfiguracyjnym projektu [geoxa]
 • dodano wyświetlanie odpowiedzi serwera WMS w przypadku, gdy nie można jej zinterpretować [geoxa]
 • zamiana split na explode [serwer]

Geoxa MapServer 2.0.0.4482/4483 (24.02.2010)
 • zmiana domyślnej bazy danych na SQLite3 [geoxa]
 • poprawiono problem z identyfikacją obiektów w pewnych przypadkach [serwer]
 • dodano automatyczne stosowania pierwszego profilu mapowego podczas startu serwisu [serwer]
 • poprawiono błąd mogący powodować zawieszenie po usunięciu etykiet jeśli panel wyświetał przycisk włączania/wyłączania etykiet [geoxa]

Geoxa MapServer 2.0.0.4469/4470 (17.02.2010)
 • aktualizacja serwerów WMS [geoxa]
 • usunięto błąd powodujący problem z lokalizacją plików linkowanej bazy zewnetrznej, gdy został zmieniony napęd dysku lub katalog [geoxa]
 • poprawiono brak rysowania zaznaczenia dla punktow MultiPoint [geoxa]
 • poprawiono błąd, który powodował ignorowanie przezroczystości koloru dla TIFF w trybie true-color/striped [geoxa]
 • poprawiono obsługę formatu BigTIFF [geoxa]
 • poprawiono wyświetlanie ilości pobranych danych z serwera WMS [geoxa]
 • dodano nowe informacje o warstwach pokazywane we właściwościac warstwy [geoxa]
 • poprawiono błąd powodujący niepoprawne odrysowywanie panela warstwy posiadającej etykiety wielokolumnowe [geoxa]
 • poprawiono niepoprawne pokazywanie kolejności profili mapowych [geoxa]
 • dodano możliwość zmiany kolejności profili mapowych [geoxa]

Geoxa MapServer 2.0.0.4428 (21.01.2010)
 • poprawiono błąd powodujący brak zapisu jednostek mapy do wygenerowanego projektu mapowego [geoxa]
 • poprawiono problem z dodawaniem do skali warstwy posiadającej etykiety wielokolumnowe [geoxa]
 • poprawiono błąd exportu projektu do serwera w przypadku, gdy jakakolwiek warstwa używała etykietowania wielokolumnowego [geoxa]

Geoxa MapServer 2.0.0.4419 (19.01.2010)
 • poprawiono błąd powodujący ignorowanie ustawień kolumn używanych podczas identyfikacji [geoxa]
 • poprawiono błąd powodujący wyświetlanie napisu 'komunikat' dla skórek alpha oraz green [serwer]

Geoxa MapServer 2.0.0.4413/4414 (18.01.2010)
 • dodano sygnature punktowa opraw latarnianych [geoxa]
 • poprawiony blad do serwera wms (przy duzych skalach przesuwal obrazek na mapie) [serwer]
 • zmiana umiejscowienia strzalki polnocy [serwer]
 • poprawiony blad identyfikacji (dziury) [serwer]
 • dodano logowanie generowania projektu do pliku textowego w katalogu projektu [geoxa]
 • przyspieszono generowanie projektu (średnio 3x, w ekstremalnych przypadkach 64x) [geoxa]
 • poprawiono niepoprawne ustawianie kodu EPGS w config.xml jeśli użytkownik nie wybrał żadnego kodu [geoxa]
 • poprawiono niepoprawne odrysowywanie panela warstwy posiadającej etykiety wielokolumnowe[geoxa]
 • dodano możliwość pokazywania panele podczas startu projektu www [serwer]

Geoxa MapServer 2.0.0.4344/4345 (08.12.2009)
 • poprawiono błąd ignorowania podpowiedzi dla warstw innych niz shapefile [geoxa]
 • poprawiono błąd z niepoprawnym ustawianiem widoczności warstw w głownym oknie [geoxa]
 • usprawiono wczytywanie projektów [geoxa]
 • usunięto błąd powodujący zawieszanie programu w oknie właściwości warstwy[geoxa]

Geoxa MapServer 2.0.0.4334/4335 (07.12.2009)
 • poprawiono wyświetlanie informacji o TIFF w oknie wlasciwosci warstwy [geoxa]
 • usuniete pokazywanie object_id przy identyfikacji [serwer]
 • poprawiony błąd generowania listy wyszukanych obiektow dla wyszukiwania tekstowego w przypadku odnalezienia jednego rekordu [serwer]
 • poprawiono niepoprawne zapamietywanie kolumny wyszukiwania tekstowego [geoxa]
 • usunięto problem z automatyczną lokalizacją plików linkowanej bazy zewnetrznej, gdy został zmieniony napęd dysku lub katalog [geoxa]
 • poprawiono problem, który powodował ustawianie atrybutu activeLayerId, gdy profil mapowy nie ma żadnej aktywnej warstwy [geoxa]

Geoxa MapServer 2.0.0.4294/4295 (25.11.2009)
 • dodano wyszukiwanie tekstowe [geoxa/serwer]
 • dodano obsługę profili mapowych / map tematycznych [geoxa/serwer]
 • dodano obsługę warstw WMS (geoxa/serwer]
 • dodano definiowanie kolumn używanych podczas identyfikacji obiektów [geoxa/serwer]
 • dodano wyświetlanie wspołrzędnych WGS84 (GPS) [serwer]
 • dodano zamiane wyświetlanych wspołrzędnych X/Y [geoxa/serwer]
 • dodano obsługę bazy SQLite 3 [geoxa/serwer]
 • dodano możliwość definiowania wyglądu prostokąta wyróżniającego wyszukane obiekty [geoxa/serwer]
 • dodano możliwość używania własnych obrazków z plików zewnetrznych (png/jpeg) w oknie minimapy [serwer]
 • dodano możliwość używania własnych obrazków z plików zewnetrznych (png/jpeg) jako legendę [serwer]
 • dodano obsługę POI [serwer]
 • dodano obsługę baz MySQL [serwer]
 • dodano rozwojową pracę jako serwer WMS-C [serwer]
 • poprawa kilkudziesięciu błędów
 • zmiany w interfejsie
 • aktualizacja podręcznika
 • poprawiono błąd, który powodował ignorowanie włączenia/wyłączenia klasyfikacji podczas wyświetlania warstwy typu ASCII GRID
 • poprawiono błąd, który przy pewnych danych wejściowych powodował raportowanie błędu podczas importu pliku tekstowego do warstwy typu shapefile
 • zawartość minimapy jest czyszczona podczas tworzenia lub wczytywania nowego projektu
 • zmieniono niepoprawny wpis w menu z "zapisz jako plik SHP" na "zapisz zaznaczone obiekty jako plik SHP"
 • dodano filtr pokazujący jedynie (w tabeli bazy danych) rekordy dla zaznaczonych obiektów
 • dodano narzędzie resetowania ustawień interfejsu użytkownika
 • modyfikacja wyświetlania ilości rekordów na pasku statusu w tabeli warstwy (bazy danych)
 • poprawiono błąd powodujący zawieszanie programu w przypadku usunięcia kolumny, która używana była jako podpowiedź na mapie (tooltip)
 • dodano automatyczne kasowanie ustawień GUI z rejestru systemowego w przypadku, gdy powodują one zawieszanie programu
 • poprawa błędu, który mogł zawieszać program podczas usuwania warstwy
 • poprawiono błąd powodujący przesunięcia warstw TIFF (z wewnetrznymi georeferencjami) w pewnych przypadkach
 • poprawiono błąd powodujący przesunięcia warstw TIFF w osi Y w pewnych przypadkach
 • dodano nowe style wypełnień (MPZP)
 • poprawiono błąd powodujący raportowanie błędów podczas usuwania warstwy w pewnych przypadkach
 • dodano możliwość wyboru typu TIFF (tiled lub striped) podczas eksportu mapy
 • dodano możliwość wyboru rozdzielczości podczas eksportu mapy do TIFF
 • usunięto błąd powodujący powrót do domyślnych szerokości kolumn w oknie identyfikacji obiektu po kążdej nowej identyfikacji lub reskalowaniu okna
 • dodano zapamietywanie niektórych ostatnich parametrów eksportu do pliku TIFF (min zakres, skale, typ)
 • usprawniono działanie paska postępu dla eksportu do TIFF
 • dodano globalne ustawienie połączenie internetowego
 • dodano obsługę proxy z dostępem poprzez login/haslo
 • modyfikacja zapisy wspołrzednych do pliku TFW podczas kesportu doo TIFF (niektóre programy typ OpenSource nie działały poprawnie)
 • przyspieszono odrysowywanie dużej ilości warstw
 • poprawiono błąd powodujący zawieszanie się programu przy próbie eksportu zaznaczonych rekordów do pliku shp, który już jest otwarty
 • usprawiono komunikaty o błędach zapisu warstwy
 • usunięto błąd powodujący zawieszanie się programu podczas proby odrysowania warstw w diametralnie innych układach współrzędnych (np. WGS84 oraz układ 1992) w pewnych przypadkach
 • dodano pokazywanie własciwosci warstwy po dwukrotnym kliknieciu na jej nazwie
 • poprawiono błąd, który powodował przeskakiwanie okna właściwości warstwy
 • usunięto możliwość reskalowania okna właściwości warstwy
 • dodano konfigurowanie wyświetlania zaznaczenia - mozna teraz wybrać czy selekcja jest wyświetlana jedynie dla aktywnej warstwy czy dla wszystkich
 • poprawiono błąd, który powodował niepoprawne wczytywanie plików shapefile w wersjach M oraz Z w pewnych przypadkach
 • dodano używanie aliasów nazw kolumn w tabeli danych warstwy
 • poprawiono błąd pobierania aktualizacji na systmie MS Vista
 • aktualizacja podręcznika
 • poprawiono potencjalne zawieszanie programu po edycji etykiet
 • dodano wtyczke eksportującą widok mapy do formatu graficznego PNG (wersja beta)
 • poprawiono obsługę widoczności warstwy w zakresie skali
 • poprawiono problem z odrysowywaniem okna minimapy
 • poprawiono problem z wczytywania zakresu widoczności dla warstwy
 • poprawiono potencjalny problem związany z wyświetlaniem aliasów nazw kolumn w tabeli warstwy
 • poprawiono potencjalny problem dla warstwy punktowej podczas powiększania
 • poprawiono niepoprawne blokowanie możliwości zmiany koloru dla niektórych stylii liniowych
 • dodano możliwość ustawiania środka mapy do wprowadzonych wspołrzędnych

Geoxa MapServer 2.0.0.3441/3442 (12.11.2008)
 • poprawiono błąd, który powodował ignorowanie ustawień wyróżniania zaznaczonych poligonów poprzez zmianę jedynie ich obwódki [geoxa]
 • poprawiono błąd, który powodował zawieszanie się programu w przypadku ustawienia zerowej grubości linii [geoxa]
 • poprawiono błąd, który powodował wyświetlanie selekcji etykiety po zakończeniu edycji [geoxa]
 • usprawienia w działaniu dymków/balonów [serwer]

Geoxa MapServer 2.0.0.3411/3412 (23.10.2008)
 • usunięto problem z obsługą polskich znaków w polu opis [geoxa]

Geoxa MapServer 2.0.0.3408/3409 (22.10.2008)
 • usunięto problem z identyfikacja wyświetlana w dymku dla przeglądarki IE [serwer]
 • usunięto problem z wpisywaniem wartości wielkości dymka [geoxa]
 • usunięto problem z wpisywaniem wartości wielkości miniatury [geoxa]
 • poprawiono problem z wyswietlaniem okna miniatury w przeglądarce IE [serwer]
 • dodano ukrywanie dymku identyfikacji podczas przesuwania mapy [serwer]
 • usunięto błąd powodujący brak zapisywania wymiarów dymka identyfikacji do pliku projektu [geoxa]
 • zmiana sposobu identyfikacji - dodano możliwość przesuwania widoku lewym klawiszem myszy [serwer]
 • zmiana sposobu pomiaru odleglości i powierzchni - dodano możliwość przesuwania widoku lewym klawiszem myszy [serwer]
 • zmiana sposobu działania linków www - dodano możliwość przesuwania widoku lewym klawiszem myszy [serwer]

Geoxa MapServer 2.0.0.3385/3386 (16.10.2008)
 • zmiany ujednolicające obsługę różnych typów kodowania znaków [geoxa]
 • dodano możliwość wyświetlania danych identtyfikacji w dymku [geoxa/serwer]
 • poprawiono błąd powodujący niepoprawną konwersję znaków ANSI->UTF8 [geoxa]
 • poprawiono bład w zapisie pliku config.xml (pole description / opis nie było kodowane poprawnie do UTF8) [geoxa]
 • poprawiono błąd w wyszukiwaniu dla znaków kodowanych w UTF8 [serwer]
 • aktualizcja podręcznika

Geoxa MapServer 2.0.0.3364/3365 (08.10.2008)
 • zmiany ujednolicające obsługę różnych typów kodowania znaków [geoxa]
 • usunięto potencjalne zawieszanie się programu podczas tworzenia etykiet dla warstw punktowych z klasyfikacją [geoxa]
 • poprawiono błąd, który powodował ignorowanie dyrektywy tworzenia podpisów tylko dla zaznaczonych obiektów warstwy poligonowej [geoxa]
 • zmieniono sposób rysowania zaznaczonych obiektów dla warstw wektorowych [geoxa]
 • poprawiono błąd, który w pewnych przypadkach powodował tworzenie niepoprawnych plików DBF podczas importu z pliku tekstowego do shapefile [geoxa]
 • usunięto przycisk wydruku [serwer]
 • dodano pełną obsługę kodowania UTF8 do bazy danych [serwer]
 • modyfikacja kodowania zapisywanych danych do bazy na standard UTF8 [geoxa]
 • usunięto błąd powodujący generowanie legendy dla warstw podpisów [geoxa]
 • aktualizacja podręcznika

Geoxa MapServer 2.0.0.3309 (17.09.2008)
 • wsparcie dla projektów z kodowaniem [serwer]
 • dodano możliwość zapisania skali jako standardowy projekt Geoxa Editor/Viewer [geoxa]
 • poprawiono błąd powodujący raportowanie błędu podczas importu pliku tekstowego do shapefile [geoxa]

Geoxa MapServer 2.0.0.3291 (15.09.2008)
 • dodano możliwość zdefiniowania koloru wypełnienia, obwódki oraz jej grubości dla zaznaczonych obiektow poligonowych
 • usunięto błąd powodujący przesunięcie etykiet
 • usunięto niepoprawne opisy dla styli połączeń oraz zakończeń linii
 • poprawiono błąd powodujący brak pokazywania prostokąta zaznaczenia podczas okreslania obszaru powiększenia

Geoxa MapServer 2.0.0.3251 (03.09.2008)
 • poprawka w instalatorze, która eliminuje wystepowanie błędu 14001 w niektórych przypadkach

Geoxa MapServer 2.0.0.3224/3225 (27.08.2008) (17.08.2008)
 • poprawiono błąd powodujący brak możliwości przesuwania mapy z wcisniętym prawym klawiszem myszy w Internet Explorerze [serwer]
 • zakresy eksportu mapy są pobierane ze wszystkich warstw a nie tylko z mapy aktywnej [geoxa]
 • usunięto błąd w instalatorze, który nie zapisywał na dysk plików pomocy [serwer/geoxa]
 • aktualizacja podręcznika użytkownika

Geoxa MapServer 2.0.0.3209/3210 (17.08.2008)
 • poprawiono błąd generowania projektu, gdy warstwa grupowa nie była ostatnią [geoxa]
 • zmiany wewnętrzne [serwer]

Geoxa MapServer 2.0.0.3197/3198 (06.08.2008)
 • poprawki w lokalizacji interfejsu w języku angielskim [geoxa]
 • poprawiono potencjalny błąd w optymalizacji pliku config.xml oraz generowaniu projektu [geoxa]
 • zmiany w module autoaktualizacji oprogramowania [geoxa]
 • dodano narzędzie do zaznaczania punktowego obiektów [geoxa]
 • poprawiono błąd powodujący brak wczytywania niektórych plików ASC GRID (np. wygenerowanych przez bibliotekę GDAL) [geoxa]
 • poprawiono błąd, który powodował ukrywanie zakładki klasyfikacji dla warstwy typu GRID [geoxa]

Geoxa MapServer 2.0.0.3158/3159 (28.07.2008)
 • usunięto problem z miganiem współrzędnych, gdy znajdował się nad nimi kursor mapy [serwer]
 • dodano interfejs w języku Angielskim [geoxa]
 • dodano możliwość wspólnej zmiany parametrów klasyfikacji dla zaznaczonych elementów [geoxa]
 • dodano możliwość wyświetlania zawartość wskazywanej przez link www w oknie panelu [serwer/geoxa]
 • dodano możliwość definiowania koloru obramowania wyszukanego elementu [serwer]
 • dodano automatyczne skalowania okna identyfikacji [serwer]
 • poprawiono błąd powodujący niepoprawny zapis danych zmiennoprzecinkowych do bazy danych [serwer]
 • optymalizacja zawartości pliku config.xml podczas generowania projektu [geoxa]
 • zmieniono nazwę tymczasowego pliku konfiguracji projektu z config.php na config [serwer]
 • poprawiono znikanie obramowania wyszukanego obiektu podczas zmiany skali [serwer]
 • usunięto błąd powodujący znikanie obramowania wyszukanych obiektów w pewnych przypadkach [serwer]
 • dodano możliwość lokalizowania nazw styli graficznych [geoxa]
 • aktualizacja podręcznika

Geoxa MapServer 2.0.0.3118/3119 (21.07.2008)
 • poprawiono błąd, który w pewnych przypadkach powodował zawieszenie aplikacji po usunięciu warstwy [geoxa]
 • dodano panel ze skróconą instrukcją obsługi [serwer]
 • ulepszono moduł wykrywania i logowania błędów [serwer]
 • poprawiono błąd związany ze zmianą skali za pomocą paska przesuwania [serwer]
 • dodano centrowanie widoku mapy w przypadku, gdy jest ona mniejsza niż okno przeglądarki [serwer]
 • usunięcie błędu powodującego podwójne zamykanie pliku images.dat [serwer]
 • dodano dodatkowe pole umożliwiające określenie opisu projektu niezależnie od jego nazwy [geoxa]
 • aktualizacja podręcznia

Geoxa MapServer 2.0.0.3094 (16.07.2008)
 • poprawiono błąd powodujący niepoprawną identyfikacje oraz linki www [serwer]

Geoxa MapServer 2.0.0.3091 (16.07.2008)
 • usprawnienie działania cache i precache [serwer]
 • poprawki zwiększające kompatybilność z różnymi wersjami przeglądarek [serwer]

Geoxa MapServer 2.0.0.3089/3090 (15.07.2008)
 • zmodyfikowano pomiary długości oraz powierzchni - zamiast punktów rysowane są linie (podwójne kliknięcie podczas pomiaru powierzchni powoduje domknięcie poligona) [serwer]
 • rezygnacja z używania sesji (łatwiejsze osadzanie w innych aplikacjach) - ręczne modyfikacje pliku confi.xml wymagają usunięcia pliku config.php aby zmiany zostały uwzględnione [serwer]
 • usunięto błąd powodujący generowanie niepoprawnego pliku config.xml w pewnych przypadkach (config.xml not valid) [geoxa]
 • usunięto ograniczenia wielkości projektu (images.dat), który wynosił 2-4GB - images.dat jest teraz dzielony na pliki 2GB
 • usunięto potencjalny problem z zapisem TFW podczas eksportu do TIFF [geoxa]
 • zmiany kosmetyczne w wyglądzie niektórych okien dialogowych [geoxa]
 • dodano obsługę formatu BigTIFF (brak limitu 4GB) [geoxa]
 • poprawiono błąd powodujący niepoprawny eksport do TIFF w przypadku, gdy wielkość tile wynosiła 1024x1024 [geoxa]
 • zmiany kompilatora [geoxa]
 • aktualizacja podręcznika użytkownika [geoxa]

Geoxa MapServer 2.0.0.3025/3026 (16.06.2008)
 • pełne przejście na AJAX [serwer]
 • poprawiono błąd powodujący brak wyróżniania kolorem czerwonym warstwy, która posiada jedynie linki www [serwer]
 • poprawiono błąd powodujący otwieranie linku do cgis.pl w oknie mapy [serwer]
 • dodano ikony informacyjne w drzewie budowania projektu [geoxa]
 • dodano automatyczna identyfikację obiektów podczas przesuwania kursora nad mapą www [serwer]
 • dodano możliwość wyświetlania w dymku danych wskazywanych przez link www [serwer]
 • dodano możliwość automatycznego wyświetlania w dymku danych wskazywanych przez link www podczas przesuwania kursora nad mapą www [serwer]
 • poprawiono błąd powodujący występowanie limitu maksymalnie otwartych plików tiff [geoxa]
 • zmodyfikowano okno dialogowe służące do dodawania nowych warstw, które nie posiada limitu ilości wskazanych plików [geoxa]
 • przyśpieszono ładowanie bardzo dużych projektów [geoxa]
 • dodano okno z paskiem postępu podczas wykrywania dodanych oraz usuniętych warstw z projektu www [geoxa]
 • dodano definiowanie kolumny sortowania dla kolumny wyszukiwania [sewer]
 • dodano możliwość zdefiniowania typu sortowania dla kolumny wyszukiwania [serwer]
 • inne zmany wewnętrzne [serwer]
 • usunięto zbyt rygorystyczne informowanie o błędach w plikach shapefile [geoxa]
 • zmniejszono częstotliwość sprawdzania dostępności aktualizacji (obecnie raz na 5 dni) [geoxa]
 • poprawiono błąd, który powodował ignorowanie próby przerwania rysowania warstw po wcisnięciu klawisza ESC [geoxa]
 • poprawiono błąd powodujący niepoprawne skalowanie panelu warstw [serwer]
 • dodano w pełni graficzne definiowania kolumn wyszukiwania dla warstwy (więcej niż 2) [geoxa]
 • poprawiono błąd z zapisem nazwy projektu do pliku config.xml [geoxa]

Geoxa MapServer 2.0.0.2970/2971 (28.05.2008)
 • poprawiono błąd powodujący raportowanie błędów w przypadku, gdy dostęp do otwieranych plików warstw jest blokowany przez inne oprogramowanie [geoxa]
 • poprawiono brak obsługi wszystkich typów plików shapefile przez narzędzie selekcji [geoxa]
 • poprawiono błąd powodujący brak ukrywania okienka z paskiem postępu, gdy wystąpił błąd podczas tworzenia labelek dla warstwy punktowej [geoxa]
 • ulepszono raportowanie błędów podczas labelowania (kod błędu zastąpiono opisem tekstowym) [geoxa]
 • dodano nową opcje położenia etykiet dla warstwy punktowej (środek) [geoxa]
 • zmiany kosmetyczne w oknie autoaktualizacji oprogramowania (różnice w kolorze czcionki wersji oprogramowania dostępnego na serwerze) [geoxa]
 • poprawiono błąd, który w pewnych przypadkach powodował brak wywołania powtórnego labelowania po zamiane parametrów labeli [geoxa]
 • poprawiono błąd powodujący przysłanianie warstw znajdujących się poniżej warstwy rastrowej w przeglądarce www [geoxa]
 • poprawiono błąd powodujący brak wyświetlania warstw rastrowych typu BW (monochromatycznych) [geoxa]
 • oprogramowanie generuje o 30% mniejsze pliki images.dat kosztem 20% spadku predkości generowania projektu [geoxa]

Geoxa MapServer 2.0.0.2899/2900 (02.05.2008)
 • wewnętrzna zmiana sposobu wyświetlania mapy [serwer]
 • zwiększenie kompatybilności z przeglądarką Internet Explorer 6 [serwer]

Geoxa MapServer 2.0.0.2886/2887 (26.04.2008)
 • poprawiono błąd z działaniem wyszukiwania, gdy nazwa kolumny zawierała polskie znaki [geoxa]
 • poprawiono błąd z wyszukiwaniem za pomocą linku http [serwer]

Geoxa MapServer 2.0.0.2875 (21.04.2008)
 • poprawiono błąd z linkami www (z adresu http ignorowane były parametry) [serwer]
 • poprawiono błąd powodujący brak ukrywania legendy podczas minimalizacji panelu warstw [serwer]
 • usprawiono działanie pod przeglądarką Firefox 3 beta [serwer]
 • usunięto potencjalne raportowanie o błędzie podczas zapisu projektu z poziomu głównego okna programu [geoxa]

Geoxa MapServer 2.0.0.2857/2858 (08.04.2008)
 • wewnętrzne zmiany w oprogramowaniu serwerowym
 • poprawiono potencjalny problem w generowaniu linku do strony www (pozycji na mapie)
 • poprawiono błąd w eksporcie tabeli do pliku XML (brak kodowania znaków do standardu UTF8)
 • dodano okno właściwości panelu warstw z możliwościa konfiguracji wyglądu oraz funkcjonalności
 • dodano możliwość włączania/wyłączanie etykiet oraz poszczególnych klasyfikacji z poziomu panelu warstw
 • dodano możliwość indywidualnego "zwijania" panelu warstw
 • usunięto potencjalne problemy z wprowadzaniem wartości do kontrolek typu edit oraz combobox
 • aktualizacja podręcznika użytkownika

Geoxa MapServer 2.0.0.2797 (12.03.2008)
 • poprawki serwera ulepszające osadzanie pod Internet Explorerem
 • dodano funkcje labelowania (etykietowania) multikolumnowego dla warstw punktowych (testowa)
 • zmieniono styl obwódki w etykietach na bardziej okrągły
 • dodano funkcje labelowania (etykietowania) multikolumnowego dla warstw liniowych (testowa)
 • dodano nowy tryb ułożenia etykiet (na linii poziomo) dla warstw liniowych

Geoxa MapServer 2.0.0.2775/2776 (08.03.2008)
 • kod serwera został zmodyfikowany aby ułatwić osadzanie w innych stronach
 • poprawiono błąd powodujący raportowanie błędu podczas importu pliku tekstowego do shapefile
 • poprawiono błąd powodujący podświętlanie niepoprawnego rekordu podczas wyszukiwania w tabeli warstwy, gdy kolumna była sortowana
 • poprawiono błąd powodujący podświętlanie niepoprawnego obiektu warstwy z poziomu tabeli warstwy, gdy kolumna była sortowana
 • 20krotne przyśpieszenie labelowania (etykietowania) warstw
 • poprawiono błąd podczas odczytu pliku projektu, gdy nazwa kolumny etykiet zawierała polskie znaki
 • dodano funkcje labelowania (etykietowania) multikolumnowego dla warstw poligonowych
 • poprawiono błąd powodujący ignorowanie kodowania znaków podczas dołączania zewnętrznej bazy danych

Geoxa MapServer 2.0.0.2724/2725 (9.02.2008)
 • poprawiono problem powodujący niepoprawne wyświetlanie czcionek w legendzie mapy w przeglądarce IE
 • przeniesiono konfigurację wyglądu listy warstw do style.css
 • dodano obsługę większej ilości typów shapefile przy tworzeniu gemetrii w bazie danych (identyfikacja oraz wyszukiwanie)
 • dodano możliwość ustalenia precyzji liczb (ilość miejsc po przecinku) podczas dołączania danych z pliku CSV/TXT
 • usunięto problem z potencjalnym zawieszeniem programu, gdy usunięto dołączoną tabele, której kolumna była użyta do tworzenia etykiet
 • usunięto problem z zawieszeniem programu podczas zapisu projektu, gdy usunięto dołączoną tabele, której kolumna była użyta do tworzenia etykiet
 • usunięto potencjalny problem powodujący niewyświetlanie etykiet, gdy załadowany został projekt z dolinkowaną tabelą
 • inne poprawki

Geoxa MapServer 2.0.0.2709/2710 (4.02.2008)
 • usunięto limit 512 warstw TIFF
 • zmodyfikowano komunikaty o błędach
 • poprawki potencjalnego błędu podczas usuwania warstw z drzewa projektu
 • zmiana działania warstw źródłowych
 • poprawiono błąd w interfejsie www podczas wyszukiwania po większej ilości kolumn niż 1
 • dodano wyświetlanie legend w interfejsie www
 • poprawiono problemy z plikiem logującym błędy serwera www
 • poprawiono błąd związany z zaznaczaniem warstwy aktywnej w interfejsie www
 • dodano możliwość zdefiniowania domyślnego trybu warstwy po jej aktywacji (przesuwanie, identyfikacja, linki www)
 • poprawiono błąd powodujący dublowanie kolumn w comboboxie kolumny linkow www
 • dodano przycisk aktywujący tryb pracy "linki www"
 • dodano API do tworzenia interaktywnych POI
 • obiekty warstwy mogą posiadać odnośniki internetowe jak i być identyfikowane
 • inne poprawki

Geoxa MapServer 2.0.0.2655/2656 (14.01.2008)
 • poprawiono błąd powodujący zawieszanie programu, gdy warstwa została usunięta z poziomu głownego okna programu
 • poprawiono problem z destabilizacja działania programu po usunięciu warstwy/grupy/mapy
 • poprawiono problem z dodawaniem warstwy do projektu, gdy została ona dodana z poziomu głownego okna programu
 • poprawiono błąd powodujący zawieszanie się programu podczas zamykania okna wtyczki, gdy usunięto aktywną mapę

Geoxa MapServer 2.0.0.2647/2648 (09.01.2008)
 • pełna zgodność generowanych stron z HTML 4.1
 • poprawiono problem z działaniem przycisków włączających/wyłączających wszystkie warstwy w przeglądarce IE
 • usunięto potencjalne zawieszanie się okna definicji projektu w pewnych przypadkach
 • usunięto ograniczenie 32 warstw w mapie/skali
 • zmieniono sposób sterowania widocznością warstw za pomocą linków http
 • dodano obsługę kolejnych wersji plików TIFF, które nie spełniają pełnej specyfikacji TIFF v6

Geoxa MapServer 2.0.0.2642/2643 (02.01.2008)
 • usunięto problem z ustawianiem kolumny linków www

Geoxa MapServer 2.0.0.2630/2631 (24.12.2007)
 • poprawiono problem z niepoprawnym kodowaniem nazw kolumn wyszukiwania
 • do mapy dodawane są również warstwy wyłączone
 • poprawiono problem przy zapisie projektu
 • poprawiono błąd z niepoprawnymi georeferencjami podczas eksportu widoku do pliku TIFF
 • poprawiono potencjalny problem z brakiem przezroczystosci warstw

Geoxa MapServer 2.0.0.2622/2621 (17.12.2007)
 • poprawiono problem z tworzeniem linkow www
 • poprawiono problem z wyszukiwaniem po dwóch kolumnach

Geoxa MapServer 2.0.0.2618/2619 (14.12.2007)
 • poprawiono błąd podczas tworzenia podpisów
 • poprawiono błąd podczas wczytywania shapefile typu mutlipatch
 • usunięto potencjalne zawieszanie się programu w pewnych przypadkach

Geoxa MapServer 2.0.0.2616/2617 (12.12.2007)
 • dodano przyciski włączania/wyłączania wszystkich warstw z poziomu klienta www
 • poprawiono błąd w generowaniu projektów

Geoxa MapServer 2.0.0.2612/2614 (10.12.2007)
 • poprawiono błędy mogące destablilizować generowanie dużych projektów (o zasięgu np. województw)
 • usunięto tworzenie plików tymczasowych podczas generowania projektów
 • przyspieszono generowanie bardzo dużych projektów
 • poprawiono zapis z poziomu głównego okna
 • poprawiono błędne pokazywanie % paska postępu
 • poprawiono problem ze zmianą kolejności map w projekcie
 • poprawiono problem z przyciskiem Zapisz w oknie pluginu

Geoxa MapServer 2.0.0.2600/2601 (05.12.2007)
 • Poprawiono błąd powodujący brak wyświetlania możliwości identyfikacji dla zgrupowanych warstw
 • Usunięto problem z tworzeniem bazy danych warstwy, gdy zawiera ona wartości ze znakami specjalnymi
 • Usunięto Zawieszanie programu po stworzeniu czystego projektu i powrocie do wtyczki plugina
 • 25 krotne przyspieczenie generowanie projektu

Geoxa MapServer 2.0.0.2587/2588 (03.12.2007)
 • Usunięto zawieszanie się plugina po wczytaniu projektu z głównego okna Geoxy
 • Podążanie zawartości okna drzewa projektu za kursorem myszy
 • Usunięto błędne pokazywania wartości postępu ładowania projektu
 • Dodano przycisk "Zapisz projekt jako"
 • Usunięto przycisk "Przywróć poprzednią mapę"
 • Usunięto zawieszanie programu po użycie przycisku "Zastosuj aktualną mapę" na grupie
 • Dodano aktualizację mapy, gdy dodano nową warstwę z głownego okna programu
 • Dodano automatyczne odświeżanie warstw źródłowych przy wchodzeniu do plugina
 • Usunięto pronlem z brakiem kopiowania projektu miedzy pluginem MapServera A głównym oknem Geoxy
 • Usunięto problem z pokazywaniem warstw oraz podpisów po załadowaniu projektu
 • Usunięto niepoprawne przypisywanie nazw warstw
 • Usunięto niepotrzebne dołaczanie geometrii do bazy danych
 • Usunięto brak wyłączania podpisów gdy warstwa jest wyłączona poprzez ustalenie zakresu widoczności
 • Usunięto niepoprawne działanie przezroczystości dla TIFF BW
 • Usunięto brak wyłączania podpisów poprzez przycisk "Wyłącz wszystkie warstwy"
 • Usunięto problem z rastrami TIFF BW
 • Usunięto możliwość drag/Drop obiektów na drzewo podpisów
 • Poprawiono problem z ustawianiem obwódki dla podpisów
 • Usunięto problem z parametrami zakresu wyświetlania warstwy w skali
 • Poprawiono problem z włączonymi etykietami dla wyłączonej warstwy podczas ładowania projektu
 • Poprawiono błąd w lokalizacji okna etykiet
 • Usunięto autouzupelnienie, które powodowało problem z wpisywaniem liczb do combobox
 • Usunięto błąd z brakiem możliwości eksportu widoku do TIFF
 • Poprawiono problem z linkami internetowymi

Geoxa MapServer 2.0.0.2557/2558 (27.11.2007)
 • dodano suwak oraz przyciski zmiany skali
 • poprawiono błąd z automatycznym ustalaniem wysokości panelu warstw
 • zwiekszono kompatybilność z przeglądarką Opera
 • ulepszono wyświetlanie interfejsu www w przeglądarkach Internet Explorer oraz Firefox

Geoxa MapServer 2.0.0.2542/2543 (23.11.2007)
 • poprawiono błąd powodujący zawieszanie programu podczas odczytu pliku projektu w pewnych przypadkach
 • poprawiono błąd powodujący niepoprawne ustawianie koloru tła projektu
 • dodano obsługę przezroczystości w panelach www
 • dodano autoskalowanie wysokości panelu warstw
 • dodano dymki (tool tips) dla przycisków narzędzi
 • poprawiono nagłówki META
 • usprawiono działanie mechanizmu pre-cache
 • oddzielono pliki definiujące wygląd klienta www od głównego kodu programu
 • dodano możliwość własnego tworzenia skórek
 • po zakończeniu aktualizacji oprogramowania jest ono automatycznie uruchamiane
 • do pliku konfiguracyjnego serwera dodano możliwość definiowania położenia katalogów projektu oraz aktualnie wybranej skórki

Geoxa MapServer 2.0.0.2524/2525 (20.11.2007)
 • poprawiono błąd w instalatorze, który nie kopiował jednego z plików serwera

Geoxa MapServer 2.0.0.2520/2521 (19.11.2007)
 • usunięto problem z zaznaczaniem elementów interfejsu w przeglądarce Internet Explorer

Geoxa MapServer 2.0.0.2505 (14.11.2007)
 • ulepszono pasek postępu podczas generowania projektu
 • dodano komunikat informujący o problemie z kasowaniem plików poprzedniej wersji projektu
 • dodano możliwość ładowania plików projektów MapServer bezpośrednio z okna głównego aplikacji
 • usunięto błąd powodujący zawieszanie się programu przy próbie ładowanie projektu z linii komend
 • w oprogramowaniu serwerowym dodano logowanie daty w pliku error_log.txt
 • usunięto problem z przesuwaniem i obracaniem etykiet podczas ich edycji

Geoxa MapServer 2.0.0.2493/2494 (09.11.2007)
 • poprawiono błąd powodujący raportowanie braku miejsca na dysku podczas generowania projektu, w którym znajduje się warstwa z etykietami/podpisami
 • poprawiono błąd powodujący niewyświetlanie warstwy rastrowej typu TIFF w pewnych przypadkach
 • projekty, w których występuje warstwa rastrowa lub grupa z rastrem zajmują kilkukrotnie mniej miejsca na dysku niż w wersjach poprzednich

Geoxa MapServer 2.0.0.2488/2489 (07.11.2007)
 • dodano niezależność ustawień jasności, kontrastu, przezroczystości, etc dla każdej warstwy typu rastrowego lub grid'owego
 • poprawiono błąd powodujący raportowanie błędów, gdy warstwa GRID nie została załadowana poprawnie
 • poprawiono błąd zwiazany z tworzeniem etykiet / podpisów dla warstwy punktowej, gdy wybrana była opcja "pozwalaj na nakładanie"

Geoxa MapServer 2.0.0.2469 (30.10.2007)
 • dodano obsługę formatu ASC GRID
 • poprawiono błąd powodujący generowanie niepoprawnych georeferencji podczas eksportu widoku do TIFF pewnych przypadkach
 • poprawiono problem z niepoprawnym zapisem niektórych parametrów warstwy rastrowej do pliku projektu
 • usprawniono i uproszczono proces automatycznej aktualizacji oprogramowania
 • dodano możliwość dołączania (linkowania) danych z plików CSV do bazy danych warstwy
 • poprawiono obsługę klawisza enter w niektórych oknach dialogowych
 • dodano możliwość ustawiania stopnia przezroczystości dla warstw rastrowych (0-100%)
 • dodano niezależność ustawień jasności, kontrastu, przezroczystości, etc dla każdej warstwy typu rastrowego lub grid'owego
 • poprawiono błąd niepoprawnego eksportowania warstw typu TIFF (tiled) do projektu serwera
 • poprawiono błąd powodujący wyświetlanie dwóch kontrolek wyszukiwania w oknie klienta www

Geoxa MapServer 2.0.0.2405 (15.10.2007)
 • poprawiono błąd powodujący raportowanie błędów, gdy w projekcie występuje warstwa rastrowa

Geoxa MapServer 2.0.0.2404 (15.10.2007)
 • poprawiono błąd związany z niepoprawnym wyświetlaniem warstw rastrowych TIFF z kodowaniem koloru RGBA
 • dodano nowe typy kodowania kolorów dla plików TIFF
 • poprawiono błąd powodujący zawieszanie się programu, gdy wczytywany plik TIFF zawierał błędy lub zawierał rozszerzenia nieobsługiwane przez Geoxe

Geoxa MapServer 2.0.0.2378 (03.10.2007)
 • dodano sprawdzanie minimalnych wymagań przez moduł serwera i raportowanie o błedach przy pierwszej inicjacji sesji
 • pliki projektów znajdują się teraz w katalogu /projects/ a nie w katalogu /webapp/projects/

Geoxa MapServer 2.0.0.2352 (26.9.2007)
 • pierwsza publiczna beta wersji demo(c) 2002-2018 Creative GIS Solutions
spis treści
design by www.web-kernel.net
Wszelkie nazwy oraz znaki handlowe użyte na tej stronie należą do ich właścicieli i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych
Valid HTML 4.01!